Jak se zbavit autovraku? Ekologickou likvidací vozidla

Autovrakoviště
Pokud máte doma autovrak, jenž už není způsobilý pro jízdu na pozemních komunikacích, a rádi byste se jej zbavili, poté máte v zásadě dvě možnosti – buď jej můžete zkusit prodat, třeba i na díly, nebo jej nechat ekologicky zlikvidovat. Ekologická likvidace vozidel je přitom daleko rychlejším a pohodlnějším řešením, které vás navíc nebude stát ani korunu, neboť je zcela zdarma. Ba co víc, v některých případech si můžete z vrakoviště odnést i zajímavý finanční bonus za ekologickou likvidaci. Tím vůbec nejhorším, co můžete udělat, je nechat autovrak zcela svému osudu, neboť podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech je na autovrak z důvodu, že obsahuje nebezpečné chemické sloučeniny a kyseliny, nahlíženo jakožto na nebezpečný odpad a vám v případě jejich úniku do okolí hrozí tučná pokuta. Dalšími právními předpisy, které upravují problematiku ekologické likvidace vozidel jsou pak zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.

Nejdříve na autovrakoviště, a až poté na úřad

Prvním krokem, který musíte podniknout v cestě ke zbavení se autovraku, je nalezení autovrakoviště, jež je dle právních předpisů způsobilé k ekologické likvidaci vozidel. Samotný proces ekologické likvidace autovraku je poté nejčastěji zahájen tím, že vám autovrakoviště zajistí jeho odtah (některá si za tuto službu účtují poplatky!), pokud tak nemůžete učinit sami. Následně je automobil po předložení velkého technického průkazu a vaší občanky na vrakovišti zlikvidován a vám je zpět vydána registrační značka vozu, a hlavně vám je vystaveno Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Toto potvrzení o ekologické likvidaci vozidla je následně spolu s registrační značkou a vyplněnou Žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápisem zániku silničního vozidla (vzor zde) potřeba zanést na některý z obecních úřadů s rozšířenou působností (jejich seznam zde). K úspěšnému vyřízení žádosti je dále ještě nutno předložit velký a malý technický průkaz k vozu a samozřejmě i váš doklad totožnosti. Posledním krokem už je pak pouze odhlášení povinného ručení u vaší pojišťovny. Ekologická likvidace vozidel tedy rozhodně není žádným zdlouhavým procesem, a už vůbec se jí není potřeba obávat.
Předchozí příspěvek
Ekologická likvidace vozidel – co obnáší a proč je nezbytná?
Následující příspěvek
O Ekologické likvidaci vozidel
776 060 561